top of page

Taisyklės

 

2018 Sausio 01 diena

 

BENDRA INFORMACIJA

Klientas - renginį užsakęs asmuo, ar bet kuris kitas renginio dalyvis, ar žiūrovas.

Įmonė - įmonė UAB “Babies&Fun“, atstovaujama direktorės Jelenos Rudakovos.

Scenarijus - renginio scenarijus, ar programa, ar renginio planas, ar komercinis pasiūlymas, kurių tiek išimtinės turtinės teisės, tiek autorinės teisės priklauso įmonei UAB “Babies&Fun“, arba jos partneriams, arba Jelenai Rudakovai.  

Renginio vedėjas arba Animatorius - UAB “Babies&Fun“ darbuotojas, arba laisvai samdomas renginio vedėjas, arba nepriklausomas vedėjas, kurį su UAB “Babies&Fun“, sieja dalykiniai ryšiai.

Atsiliepimas - Kliento viešai paliktas atsiliepimas tiek apie įmonę, tiek apie jos teikiamas paslaugas, tiek apie scenarijų, tiek apie renginio vedėją(us), tiek apie įmonės darbuotoją(us), ar jos partnerius, tiek apie prekes, įsigytas iš įmonės.

Klientai užsisakydami paslaugas iš svetainės  www.sypsomes.lt  patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.

 

APMOKĖJIMAS

Prieš renginį įmonei mokamas avansas, kuri nustato įmonės atstovas kiekvienu konkrečiu atvėju, jeigu nesuderinta su įmone kitaip. Jeigu klientas nusprendžia, kad renginio suderintu laiku jam nebereikia, tuomet avansas nėra gražinamas.

Iškart po renginio animatoriui sumokama likusi suma už renginį, jei nesuderinta su įmone kitaip.

Jeigu iškart po renginio nebuvo pilnai atsiskaityta su įmone ir/arba  renginio vedėjais, tuomet taikoma 150 eurų bauda (kuri anuliuojama, jeigu su įmone pilnai atsiskaitoma, per 3 darbo dienas po renginio).

Išskirtiniais atvėjais dėl paslaugų apmokėjimo gali būti sutarta kitaip. Tuomet susitarimas turi būti suderintas raštiškai.

ELGESYS IR SAUGUMAS

Klientai renginyje neturi buti apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų. Programos metu klientai turi elgtis pagarbiai su renginio vedėjais ir kitais dalyviais, bei saugoti renginio metu naudojamą inventorių ir rekvizitus bei priemones. Jeigu neišpildomos šios sąlygos, tuomet paslaugos suteikimas gali būti nutrauktas, tačiau išlieka prievolė klientui pilnai atsiskaityti už jį.

Renginio metu klientams sugadinus inventorių ar bet kokias naudojamas programai priemones, klientai privalo atlyginti padarytą žalą.

Renginio metu klientai atsako už savo pačių bei kitų dalyvių saugumą. Renginio metu gali būti naudojami įvairus rekvizitai bei inventories ar įranga, gali vykti fizinės rungtys, todėl atsiranda susižalojimo rizika klientui. Klientas, užsakydamas renginį supranta apie galimas rizikas, ir priima pilną atsakomybę už jas.

RENGINIO TRUKMĖ

Programos/renginio/paslaugos pradžia kliento sprendimu gali būti atidėta 15 min, apie tai įspėjus animatorius. Jeigu klientai vėluoja į renginį daugiau negu 15 min, tuomet gali būti sutrumpintas renginio laikas. Renginio kaina nuo to nesikeičia.

 

RINKODARA IR PRIVATUMAS. ATSILIEPIMAI

Klientai sutinka, kad jų duomenys gali būti panaudoti tiesioginei rinkodarai. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, išanksto apie tai pranešęs įmonės elektroniniu paštu.

Išimtiniais atvejais, kai klientams prieš ar po renginio, buvo pritaikyta nuolaida, tuomet jie nėra tipiniai klientai, todėl jiems draudžiama palikti atsiliepimą apie įmonę viešai.

Talpinant atsiliepimą apie paslaugą viešai, būtina pateikti savo vardą, pavardę, renginio datą ir miestą.

Jeigu klientai pateikė atsiliepime melagingą ar nepatvirtintą faktą ar informaciją, tuomet jie sutinka įmonei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl pablogėjusios dalykinės reputacijos, kuri yra ne mažesnė nei  500 eurų, bei paskelbti melagingų faktų paneigimą, tame pačiame šaltinyje.

FOTO IR VIDEO MEDŽAGOS PANAUDOJIMAS

Atsiųntę foto ar video medžiagą įmonės elektroniniu paštu ar pasidalinę ja įmonės soc. Tinkle puslapiuose, klientai sutinka, jog ši medžiaga gali būti panaudojama įmonės reklamai.

KONFIDENCIALUMAS

Renginių scenarijai, programos, renginių planai, komerciniai pasiūlymai priklauso įmonei, todėl klientai sutinka neplatinti įvykdytų renginių scenarijų, neplatinti per scenarijų naudojamų užduočių, bei nekopijuoti, tiek scenarijaus, tiek užduočių kituose renginiuose.

Jeigu klientas atskleidžia bet kurias renginio scenarijaus detales, ar kitame kliento renginyje panaudojama bet kuri scenarijaus dalis, tuomet laikoma, kad pažeistas įmonės konfidencialumas ir už tai taikoma 1500 eurų bauda.  

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

Visos pretenzijos pateikiamos įmonei raštu įmonės elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po paslaugos suteikimo. Jeigu klientas nepateikia pretenzijos per 3 darbo dienas, po renginio ar paslaugos suteikimo, tuomet laikoma kad paslaugos suteiktos tinkamai ir kokybiškai. Jeigu klientas pateikia pretenziją įmonei, įmonė, vadovaudamasi teisės aktais, įsipareigoja ją išnagrinėti per 30 kalendorinių dienų, bei pateikti atsakymą klientui.

 

Patvirtinta UAB “Babies&Fun“ direktorės Jelenos Rudakovos

bottom of page